Угода користувача

 

Увага! Перед переглядом сайту уважно прочитайте цю Угоду. У разі незгоди з його умовами, будь ласка, не використовуйте цей сайт. Використання цього сайту, у тому числі заповнення різних форм, заявок, а також замовлення Вами товарів/послуг з використанням цього сайту означає Вашу згоду з умовами цієї Угоди.

Ця Угода встановлює умови взаємодії між Продавцем Товару та фізичною особою-покупцем, яка набуває Товару для особистих потреб, не пов'язаних з підприємницькою діяльністю.
Умови співробітництва Продавця та особи, яку набуває Товар для цілей, пов'язаних із підприємницькою діяльністю, обумовлюються ними окремо відповідно до вимог законів, що регулюють підприємницьку діяльність.

Терміни, що вживаються в цій Угоді:

1.1. Адміністрація – власник веб-сайту інтернет-магазину grace-shop.com.
Дані власника: Бочаров Ігор Євгенович
Місцезнаходження: Україна, місто Харків, вулиця Героїів Праці, будинок 20/321, квартира 42
Код ІПН: 3132506731

Сайт – веб-сайт інтернет-магазину grace-shop.com, включаючи всі веб-сторінки.

Продавець – юридична особа або фізична особа-підприємець, які розміщують на Сайті інформацію про товари/послуги, що реалізуються ним. Продавцем може бути як Адміністрація, так і будь-яка інша особа, якій Адміністрація Сайту надала дозвіл на розміщення відомостей про товари/послуги такої особи.

Товар – товари, послуги, роботи, майнові права, інші матеріальні та нематеріальні об'єкти, інформація про які розміщена на Сайті.

Покупець – будь-яка фізична особа, яка має повну правоздатність та дієздатність згідно з чинним міжнародним та українським законодавством, що відвідала Сайт та має намір придбати Товар.

Замовлення – прийняте Покупцем Пропозиція Продавця придбати Товар шляхом заповнення відповідної форми на Сайті, а також сукупність Товарів, замовлених Покупцем.

Верифікація – перевірка даних (ідентифікація) Покупця, за якої запит маршрутизується за допомогою Сайту. При введенні правильного Логіну та Паролю Покупцем, Сайт дозволяє вхід до Особистого кабінету Покупця на Сайті. Для недопущення несанкціонованого доступу до облікового запису для ідентифікації Покупця Адміністрація додатково може використовувати одноразовий пароль (додатковий унікальний набір електронних даних). Покупець зобов'язується під час кожного входу на Сайт здійснювати ідентифікацію.

Особистий кабінет – обліковий запис Покупця на Сайті. Реєстрація Покупця здійснюється шляхом заповнення ним реєстраційної форми, після чого він отримує доступ до Особистого кабінету. У разі реєстрації за допомогою профілю в соціальних мережах деякі особисті дані можуть бути автоматично вказані в профілі Покупця, але їхню повноту та достовірність перед оформленням замовлення Покупець зобов'язаний перевірити. Покупець зобов'язується не використовувати Особистий кабінет для здійснення протизаконних дій, а також дій, що порушують права чи інтереси третіх осіб. У разі порушення цього правила Покупець зобов'язується відшкодувати Адміністрації всі збитки, які зазнали у зв'язку з такими діями.

Пропозиція – інформація, розміщена на Сайті про конкретний Товар, який може бути придбаний Покупцем. Пропозиція включає: інформацію про сам Товар, інформацію про його ціну, способи оплати та доставки, повернення/обміну, а також інші умови придбання Товару Покупцем. Умови пропозиції визначаються продавцем.

1.Загальні умови використання Сайту.

1.1. Ця Угода має публічний характер, що означає можливість приєднання та прийняття її необмеженою кількістю Покупців. Отримуючи доступ до матеріалів Сайту, Покупець вважається таким, що приєднався до цієї Угоди.

1.2. Адміністрація Сайту має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цієї Угоди. Такі зміни набирають чинності з моменту розміщення нової версії Угоди на Сайті.

1.3. Порядок оформлення Замовлення:

1.3.1. Пропозиція на Сайті є пропозицією Продавця (оферта) укласти договір купівлі-продажу Товару. Покупець після ознайомлення з Пропозицією має право прийняти оферту Продавця шляхом заповнення форми Замовлення на Сайті. Договір купівлі-продажу вважається укладеним з моменту отримання продавцем заповненої форми замовлення від покупця.

1.3.2. Покупець самостійно оформлює Замовлення на відповідній сторінці Сайту шляхом додавання Товарів до віртуального кошика за допомогою натискання кнопки «В корзину!» або зробивши замовлення електронною поштою, або за номером телефону, вказаним у розділі контактів Сайту.

1.3.3. Строк формування Замовлення до 3 робочих днів з моменту його відправки до Продавця. Якщо Замовлення надіслано Продавцю у вихідний або святковий день, термін формування починається з першого після вихідного робочого дня.

1.3.4. Після отримання від Покупця заповненої форми Замовлення Продавець повинен оперативно підтвердити отримання такого Замовлення шляхом надсилання повідомлення Покупцю засобами дистанційного чи мобільного зв'язку. Повідомлення Продавця про отримання Замовлення може відтворювати умови Замовлення Покупця.

1.3.5. У разі неможливості виконати Замовлення Покупця через відсутність замовленого Товару Продавець зобов'язується негайно повідомити Покупця про це, але не пізніше тридцяти днів з моменту отримання Замовлення від Покупця.

1.3.6. Продавець може запропонувати Покупцевi замінити Товар у разі його вiдсутності iншим товаром, якщо:

 • інший товар відповідає меті використання замовленого Товару;
 • має таку ж чи кращу якість; - його ціна не перевищує ціни замовленого Товару.

У такому разі заміна Товару можлива лише за наявності згоди Покупця.

1.4. Ціна товару:

1.4.1. Ціна кожного окремого Товару визначається Продавцем та вказується на відповідній сторінці Сайту. Ціна договору купівлі-продажу визначається шляхом складання цін усіх вибраних Товарів, поміщених у віртуальний кошик, та ціни доставки, яка визначається залежно від способу доставки згідно з тарифами обраного кур'єра/компанії-перевізника.

1.4.2. Вартість Замовлення може змінюватись в залежності від ціни, кількості чи номенклатури Товару.

1.4.3. Розрахунки у сфері електронної комерції здійснюються відповідно до законів України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», інших законів та нормативно-правових актів Національного банку України.

1.4.4. Розрахунки у сфері електронної комерції можуть здійснюватися з використанням платіжних інструментів, електронних грошей, шляхом переказу коштів або оплати готівкою з виконанням вимог законодавства щодо оформлення готівкових та безготівкових розрахунків, а також іншим способом, передбаченим законодавством України.

1.4.5. Покупець може оплатити замовлення будь-яким способом за домовленістю з Продавцем. Спосіб оплати визначається на момент оформлення Замовлення.

1.4.6. У разі оплати Товару з використанням платіжних інструментів Покупець повідомляє необхідну інформацію, яка забезпечує проведення оплати відповідним оператором платіжних систем. Оператор платіжних систем несе відповідальність за збереження наданих Покупцем відомостей та за їх використання відповідно до вимог чинного законодавства.

1.4.7. Якщо Покупець не сплатив Товар у строк, зазначений Продавцем у Пропозиції, така Пропозиція вважається неприйнятою.

1.4.8. Оплата Товару, згідно з умовами Пропозиції, без виконання інших умов та/або без надання всіх відомостей, зазначених у такій Пропозиції, не вважається прийняттям Покупцем Пропозиції, а оплата вважається неналежною та підлягає поверненню особі, яка її здійснила.

1.5. Договір купівлі-продажу вважається укладеним з моменту отримання Продавцем заповненої форми Замовлення від Покупця та діє до повного виконання Покупцем та Продавцем своїх зобов'язань згідно з договором.

1.6. Продавець надсилає Покупцю підтверджуючий документ про укладення договору купівлі-продажу у формі електронного документа, квитанції, чека, талону або іншого документа встановленої форми в момент укладання такого договору (п. 1.5 цієї Угоди) або у момент передачі Товару Покупцю.

1.7. Умови доставки Товару:

1.7.1. Покупець отримує Товар за допомогою служби доставки або одержує його особисто. Покупець зобов'язується повідомити Продавця правильну адресу доставки Товару.
Обов'язок Продавця передати Товар Покупцеві вважається виконаним у момент:
- надання Товару в розпорядження Покупцю, якщо Покупець обрав спосіб доставки за місцезнаходженням Товару (самовивіз); - передачі Товару кур'єру або компанії-перевізнику, якщо Покупець вибрав спосіб доставки кур'єром або через компанію-перевізника.
У момент передачі Товару до Покупця переходять усі ризики випадкового знищення або випадкового пошкодження Товару.

1.7.2. При доставці Товарів до міст України або на територію іншої країни, яку виконує компанія-перевізник, Покупець у повному обсязі та беззастережно погоджується з Правилами перевезення вантажів такої компанії-перевізника.

1.7.3. Факт отримання Товару та відсутність претензій до якості Товару, що доставляється компаніями-перевізниками, Покупець підтверджує власним підписом у товарно-транспортній накладній, декларації компанії-перевізника або у видатковій накладній при отриманні Товару. Зі свого боку, Продавець гарантує відвантаження Товару компанії-перевізнику у кількості, зазначеній Покупцем у Замовленні, у комплектності згідно специфікації Товару та у належному (робочому) стані та якості.

1.7.4. У разі відсутності Покупця за адресою доставки, вказаною Покупцем у Замовленні або відмови Покупця від отримання Товару з необґрунтованих причин при доставці кур'єром/компанією-перевізником, Товар повертається на склад відвантаження. Оплата за послуги кур'єра/компанії-перевізника віднімається із суми, перерахованої Покупцем за Товар. Залишок суми повертається Покупцеві виходячи з його вказівок.

1.7.5. Усі питання, що виникли в процесі оплати та отримання Товару, Покупець завжди може з'ясувати за допомогою контактів, вказаних на Сайті.

1.8. Права та обов'язки Покупця:

1.8.1. Покупець під час оформлення Замовлення, придбання чи використання Товару, що реалізується на Сайті, має право на:

 • захист своїх прав державою;
 • належну якість Товару та обслуговування;
 • безпека Товару;
 • необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про Товар, його кількість, якість, асортимент, а також про його виробника (виконавця, Продавця);
 • відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої недоліками Товару (дефект у Товарі), згідно із законом;
 • звернення до суду та інших уповноважених державних органів за захистом порушених прав;
 • об'єднання у громадські організації споживачів (об'єднання споживачів).

Покупець також має інші права, встановлені законодавством про захист споживачів.

1.8.2. Покупець зобов'язаний:

 • перед початком експлуатації Товару уважно ознайомитись із правилами експлуатації, викладеними у наданій виробником (Продавцем, виконавцем) документації на Товар;
 • у разі потреби роз'яснення умов та правил використання Товару - до початку використання Товару звернутися за роз'ясненнями до Продавця (виробника, виконавця) або до іншої, зазначеної в експлуатаційній документації, особі, яка виконує їх функції;
 • користуватися Товаром згідно з його цільовим призначенням та дотримуватися умов (вимог, норм, правил), встановлених виробником Товару (виконавцем) в експлуатаційній документації;
 • з метою запобігання негативним для Покупця наслідкам використання Товару – використовувати передбачені виробником у Товарі засоби безпеки та дотримуватися встановлених експлуатаційною документацією спеціальних правил, а у разі відсутності таких правил у документації – дотримуватися звичайних розумних заходів безпеки, встановлених для Товару такого роду;
 • повідомити про себе всю інформацію, необхідну Продавцю для укладання договору купівлі-продажу та його виконання.

1.9. Інформація про товар.

1.9.1. Інформація про Товар міститься на самому Товарі, його упаковці, на етикетці, у маркуванні, у товаросупровідних документах на Товар або надається Покупцю іншим способом (доступною наочною формою). Інформація про товар також може надаватися дистанційно (по телефону, шляхом розміщення інформації про товар на сайті та інше). Покупець підтверджує свою згоду на отримання інформації про товар за допомогою засобів дистанційного або мобільного зв'язку.

1.9.2. При отриманні Товару до моменту підписання документів, що підтверджують отримання Товару, Покупець зобов'язаний ознайомитися з інформацією про Товар, що міститься на Товарі, на упаковці та в товаросупровідних документах. У разі потреби отримання додаткової інформації про Товар Покупець зобов'язаний зв'язатися з Продавцем та отримати необхідну інформацію до моменту прийняття Товару.

1.10. Обмеження відповідальності.

1.10.1. Адміністрація (крім випадків, коли Адміністрація є Продавцем) не несе жодної відповідальності перед Покупцями за виконання Замовлення Продавцями та пов'язані з цим питання, у тому числі, але не виключно:

 • за відповідність умов Пропозиції щодо фактичних умов продажу Товарів, за відсутність Товару,
 • за прострочення доставки Товару,
 • за якість Товару,
 • за належне виконання гарантійних зобов'язань Продавцями та/або виробниками Товару.

1.10.2. Зміст умов Пропозиції публікується Адміністрацією лише за вказівкою Продавця (крім випадків, коли Адміністрація є Продавцем). Адміністрація за жодних обставин не несе відповідальності за будь-які збитки (включаючи, але не обмежуючись шкодою від втрати прибутку, від переривання ділової активності), що виник внаслідок використання, неможливості використання або результатів використання цього Сайту.

1.10.3. Покупець відповідає за достовірність даних, зазначених у формі Замовлення. У разі, якщо неточна (неправильна) вказівка ​​даних у Замовленні призвела до додаткових витрат Продавця, пов'язаних з доставкою Товару за невірною адресою або видавання Товару неналежною особі, всі пов'язані з цим збитки та витрати покладаються на Покупця. Продавець має право утримувати суму таких збитків або витрат із сум, сплачених Покупцем як оплата Товару.

1.11. Умови повернення Товару:

1.11.1. Відповідно до ст. 9 Закону України «Про захист прав споживачів», Покупець має право на обмін непродовольчого Товару належної якості на аналогічний, якщо Товар не задовольнив Покупця за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути використаний за призначенням, протягом чотирнадцяти днів, за винятком дня покупки, якщо більш тривалий термін не оголошений Продавцем.

1.11.2. Обмін Товару належної якості провадиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий Покупцю разом із проданим Товаром.

1.11.3. Увага! Перелік товарів, які не підлягають обміну (поверненню) на підставах, вказаних у пункті 1.11.1 цієї Угоди, затверджується Кабінетом Міністрів України.

1.11.4. Якщо на момент обміну аналогічного Товару немає у продажу, Покупець має право розірвати договір та отримати назад гроші у розмірі вартості поверненого Товару.

1.11.5. При розірванні договору купівлі-продажу розрахунки з Покупцем проводяться з вартості Товару на момент його покупки.

1.11.6. Статтею 8 Закону України «Про захист прав споживачів» встановлено права Покупця у разі виявлення ним протягом установленого гарантійного строку недоліків Товару. У такому разі Покупець зобов'язаний зафіксувати виявлені недоліки у складеному акті довільної форми або заповнити відповідну рекламаційну форму Продавця на Сайті. Акт має бути підписаний Покупцем та особою, яка здійснила доставку Товару, або Продавцем. За можливості недоліки мають бути зафіксовані засобами фото- або відеозйомки. Протягом 1 (одного) дня Покупець зобов'язаний повідомити Продавця про виявлені недоліки та озвучити свої вимоги.

1.11.7. Вимоги Покупця розглядаються після пред'явлення ним розрахункового документа, а стосовно Товару, на який встановлено гарантійний строк, - технічного паспорта або іншого документа, що його замінює, з позначкою про дату продажу.

2. Зобов'язання Сторін.

2.1. Покупець зобов'язується уважно ознайомитись з цією Угодою. У разі незгоди з його умовами, Покупець зобов'язується негайно припинити використання Сайту.

2.2. Покупець погоджується не вдаватися до дій, які можуть розглядатися як такі, що порушують українське законодавство або норми міжнародного права, у тому числі у сфері інтелектуальної власності, авторських та/або суміжних правах, а також будь-яких дій, що призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Сайту та сервісів. сайту.

2.3. Використання матеріалів Сайту без дозволу правовласників не допускається. Для правомірного використання матеріалів Сайту необхідно укласти ліцензійні договори (отримання ліцензій) з правовласниками.

2.4. При цитуванні матеріалів Сайту, включаючи авторські твори, що охороняються, посилання на Сайт обов'язкове.

2.5. Коментарі та інші записи Покупця на Сайті не повинні суперечити вимогам законодавства України та загальноприйнятих норм моралі та моральності. Коментарі/Відгуки Покупця, розміщені на Сайті, не є конфіденційною інформацією та можуть бути використані Адміністрацією Сайту без обмежень.

2.6. Покупця попереджено про те, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності за відвідування та використання ним зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть утримуватися на Сайті.

2.7. Покупець приймає положення про те, що всі матеріали та послуги Сайту або будь-яка їх частина можуть супроводжуватись рекламою. Покупець погоджується з тим, що Адміністрація Сайту не несе жодної відповідальності і не має жодних зобов'язань у зв'язку з такою рекламою.

2.8. Покупець розуміє, що Продавці є окремими суб'єктами господарювання, які не підконтрольні Адміністрації. Покупець усвідомлює, що Адміністрація не має жодних повноважень щодо впливу на виконання ними своїх зобов'язань щодо прийняття та/або виконання Замовлення, а також зобов'язань, що виникають після продажу Товару.

2.9. Реєструючись на Сайті, Покупець погоджується надати достовірну та точну інформацію про себе та свої контактні дані. Внаслідок реєстрації Покупець отримує логін та пароль для входу до Особистого Кабінету, за безпеку яких Покупець несе відповідальність. Покупець також несе відповідальність за всі дії під своїм логіном та паролем на Сайті. У разі втрати реєстраційних даних Покупець зобов'язується негайно повідомити Адміністрацію Сайту. Адміністрація Сайту за згодою Покупця має право розсилки інформаційних повідомлень на адреси Покупця, зазначені в Особистому кабінеті/Замовленні. У разі відмови Покупця від отримання розсилки Адміністрація Сайту зобов'язується припинити таке розсилання Покупцю.

2.10. Адміністрація Сайту має право в односторонньому порядку без повідомлення Покупця анулювати обліковий запис (Особистий кабінет) Покупця, якщо вона не використовувалася понад 12 календарних місяців поспіль.

3. Персональні дані.

3.1. Реєстрація на Сайті означає надання Покупцем згоди на використання та опрацювання своїх персональних даних та здійснення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних».

3.1.1. Суб'єкт персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», має право:

 • знати про джерела збору, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження чи місце проживання (перебування) власника чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим їм особам, крім випадків, встановлених законом;
 • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
 • доступ до своїх персональних даних;
 • отримувати не пізніше ніж за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
 • пред'являти мотивовану вимогу власнику персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
 • пред'являти мотивовану вимогу щодо зміни чи знищення своїх персональних даних будь-яким власником та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно або є недостовірними;
 • на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з навмисним прихованням, ненаданням або несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, які є недостовірними або ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
 • звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до уповноваженої особи або до суду;
 • застосовувати засоби правового захисту у разі порушення законодавства щодо захисту персональних даних;
 • вносити застереження щодо обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди; відкликати згоду на обробку персональних даних;
 • знати механізм автоматичного оброблення персональних даних;
 • на захист від автоматизованого рішення, яке має йому правові наслідки.

3.2. Адміністрація Сайту, як і багато інших компаній, використовує cookies.

3.3. Детально про обробку Адміністрацією сайту персональних даних Покупця та використання cookies можна дізнатися, прочитавши Політику конфіденційності.

4. Інші умови.

4.1. Ця Угода регулюється та тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, які не врегульовані Угодою, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України. Усі суперечки та розбіжності вирішуються у порядку, передбаченому законодавством України.

4.2. Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Покупцем та Адміністрацією Сайту агентських відносин, відносин товариства, відносин щодо спільної діяльності, відносин особистого найму, або якихось інших відносин, які прямо не передбачені Угодою.

4.3. Визнання судом будь-якого положення Угоди недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню, не тягне за собою недійсність інших положень Угоди.

4.4. Бездіяльність з боку Адміністрації Сайту у разі порушення будь-ким із Покупців положень Угоди не позбавляє Адміністрацію Сайту права вжити пізніше відповідних дій на захист своїх інтересів, захист прав інтелектуальної власності на матеріали Сайту, що охороняються відповідно до законодавства. Покупець підтверджує, що ознайомлений із усіма пунктами цієї Угоди та безумовно приймає їх.

4.5. Продавець надсилає електронний розрахунковий документ на суму покупки на наданий покупцем абонентський номер або адресу електронної пошти.